domingo, 12 de enero de 2014

Invasió dels virus en la sang

A clase hem vist un video sobre la invasió dels virus a la sang, i el nostre professor ens ha dit que ferem un resum. Jo per si decàs no enteneu el resum vos deixe el video (en portugués) també.


Primer, els virus invadixen la corrent sanguínea. Després els virus ataquen el linfocit CD4, que moren i escampen més virus per la sang. Els macròfags són atrets per la presència dels virus, i se'ls mengen.
Els macròfags avisen al linfòcit CD4 de que están sent atacats pels virus. El linfòcit CD4 informa al linfòcit B, que s'activa. El linfòcit CD4 informa al linfòcit CD8, que ix de la corrent sanguínea i elimina les cèl·lules infectades pels virus. Mentre tant el linfòcit B va la glàndula, produeix anticossos i els porta a la corrent sanguínea. Els anticossos neutralitzen els virus, i els macròfags els eliminen.


sábado, 4 de enero de 2014

La rata topo desnuda, elegida vertebrat de l'any per la revista "Science"

La rata topo desnuda (Heterocephalus glaberha sigut elegida per la revista Science com el vertebrat de l'any 2013.
La raó és que la rata topo desnuda, procedent de l'est d'Àfrica, te una extraordinària resistència al cáncer, cosa que pot ser molt útil per a estudiar l'enfermetat en éssers humans i desarrollar millors fàrmacs. A més, és longeva (30 anys, tot un récord per a un roedor), resistent a l'àcid i viu en túnels subterranis casi sense oxígen.

Al anunciar la seua ellecció, la revista Science va citar dos artícles de investigació publicats al 2013 per biòlegs de la Universitat de Rochester. Un d'ells sugeria que la clau de la seua gran resistència per a arribar fins a la fi dels seus diez saludables i sense cáncer pareix procedir de la forma en la que aquestes rates construiexen proteïnes sense errors. 

Rata topo desnuda

 
BIBLIOGRAFIA
* WIKIMEDIA COMMONS
 
 
 Antibiograma

El antibiograma és la prova microbiològica que es resalitza per a determinar la sensibilitat o resistència d'una bacteria davant d'un grup d'antibiòtics.

* Per què realizar un antibiograma?
El primer objectiu del antibiograma és el de medir la sensibilitat d'una bacteria davant d'un antibiòtic.
El antibiograma serveix, en primer lloc, per a determinar el tratament antibiòtic adequat per a cada pacient.

Un antibiograma mostrant la resistència
de una bacteria davant d'uns antibiòtics.
El segon objectiu del antibiograma és el de seguir l'evolució de les resistències bacterianes. Gràcies a aquest seguiment epidemiològic, a escala d'un servici, un centre mèdic, una regió o un país, és com pot revisar-se regularment l'efectivitat dels antibiòtics i adoptar-se certes decisions sanitàries, com l'establiment de programes de prevenció als hospitals. 

Hi ha, aleshores, un doble interés: terapèutic i epidemiològic.

* Cuan realizar un antibiograma?
Sempre que una toma bacteriológica de finalitat diagnòstica hagi permès l'aïllament d'una bacteria considerada responsable de l'infecció.

VOCABULARI
* Epidemiològic: Són els análisis en que es basen les investigacions que determinen els factors protectors o terapèutics que permeten curar a la persona o previndre l'enfermetat.

 
BIBLIOGRAFIA