sábado, 4 de enero de 2014

Antibiograma

El antibiograma és la prova microbiològica que es resalitza per a determinar la sensibilitat o resistència d'una bacteria davant d'un grup d'antibiòtics.

* Per què realizar un antibiograma?
El primer objectiu del antibiograma és el de medir la sensibilitat d'una bacteria davant d'un antibiòtic.
El antibiograma serveix, en primer lloc, per a determinar el tratament antibiòtic adequat per a cada pacient.

Un antibiograma mostrant la resistència
de una bacteria davant d'uns antibiòtics.
El segon objectiu del antibiograma és el de seguir l'evolució de les resistències bacterianes. Gràcies a aquest seguiment epidemiològic, a escala d'un servici, un centre mèdic, una regió o un país, és com pot revisar-se regularment l'efectivitat dels antibiòtics i adoptar-se certes decisions sanitàries, com l'establiment de programes de prevenció als hospitals. 

Hi ha, aleshores, un doble interés: terapèutic i epidemiològic.

* Cuan realizar un antibiograma?
Sempre que una toma bacteriológica de finalitat diagnòstica hagi permès l'aïllament d'una bacteria considerada responsable de l'infecció.

VOCABULARI
* Epidemiològic: Són els análisis en que es basen les investigacions que determinen els factors protectors o terapèutics que permeten curar a la persona o previndre l'enfermetat.

 
BIBLIOGRAFIA
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario