miércoles, 19 de noviembre de 2014

Pangea

Pangea va ser el supercontinent que va existir al final de l'era Paleozoica i començaments de la Mesozoica que agrupava la major part de les terres emergides del planeta. Es va formar pel moviment de les plaques tectòniques, que fa uns 300 milions d'anys va unir tots els continents anteriors en un sol; posteriorment, fa uns 200 milions d'anys, va començar a fracturar-se i disgregar-se fins a arribar a la situació actual dels continents, en un procés que encara continua.

Es creu que la forma original de Pangea era una massa de terra amb forma de "U" o de "C" distribuïda a través de l'Equador. Ja que la mida massiva de Pangea era molt petita, les regions internes  van haver de ser molt seques a causa de la falta de precipitació. En el gran supercontinent els animals terrestres haurien pogut emigrar lliurement d'un extrem a un altre.

S'estima que Pangea es va formar a la fi del període Carbonífer (fa aproximadament 300 milions d'anys) quan els continents, que abans estaven separats, es van unir formant un sol supercontinent envoltat per un únic mar, Panthalassa.

Pangea hauria començat a fragmentar-se entre finals del Triàsic i començaments del Juràsic (fa aproximadament 200 milions d'anys), producte dels canvis i moviments de les plaques tectòniques. El procés de fragmentació d'aquest supercontinent va conduir primer a dos continents, Gondwana a l'oest i Laurasia al sud, separats per un mar circumecuatorial (mar de Tetis) i posteriorment als continents que coneixem avui. Aquest procés geològic de desplaçament de les masses continentals (deriva continental) es manté en marxa al dia d'avui.

PANGEA
Fa 220 milions d'anys

Fa 150 milions d'anys

Fa 90 milions d'anys

Fa 50 milions d'anys
ActualmentBIBLIOGRAFIA
Pangea
* Imatges WIKIMEDIA COMMONS
* Imatges de Google

No hay comentarios:

Publicar un comentario